Home   >  
Fitness   >  
Medlemskab og betingelser

Medlemskab til MAGION Fitness

Personalet i MAGION Fitness står klar til at besvare dine spørgsmål.
Medlemskab

Studie- og familiemedlemskaber kan kun oprettes i centret. Er du studerende, skal du medbringe gyldigt studiekort.

Er du familie, skal du medbringe sygesikringskort for samtlige familiemedlemmer i husstande.

Er du førtidspensionist, kan du træne til pensionist pris (fra åbning til kl. 14.00), dog skal medlemskabet tegnes i MAGION og du skal medbringe dokumentation.

Medlemskab kan tegnes fra 13 år.
Børn og unge

Af sikkerhedsmæssige årsager og for at undgå skader er børn under 13 år ikke velkomne i centeret. Dette gælder såvel din baby samt unge teenager. 

13-14 årige opfordrer vi til at træne i vores bemandingstider eller med en voksen over 18 år. Ligeledes opfordrer vi til at få lagt et professionelt træningsprogram, for at forebygger eventuelle uheld og skader. Er dette ikke opfyldt, fralægger vi os alt ansvar.

For oprettelse af medlemskab til unge under 18 år, kræves det en udfyldt og underskrevet fuldmagt fra forælder/værge.
Betingelser og regler

Opsigelse
Dit månedlige medlemskab kan til enhver tid opsiges med et varsel på løbende måned plus 1 måned. 

Opsigelse kan se via e-mail fitness@magion.dk eller ved personligt fremmøde i vores bemandingstid. Ved personligt møde skal der underskrives en opsigelsesbekræftelse.

Bero
Alle medlemskaber kan sættes i bero, gælder dog ikke uge-medlemskab. Hvis du ønsker dit medlemskab sat i bero, kan dette lade sig gøre 1 gang årligt i max. 3 måneder. Du skal oplyse hvornår dit medlemskab skal starte igen.
Kontant medlemskab gælder samme regler, men gælder kun 1 gang pr. oprettet medlemskab.

Er dit medlemskab i bero, kan du ikke opsige dit medlemskab. Al opsigelse skal ske ved henvendelse i MAGION Fitness eller Information. (Se betingelser for medlemskab her)
Holdtræning

Er du forhindret i at fremmøde til holdtræning, skal du senest 2 timer før holdstart afmelde din booking. Manglende eller for sen afmelding medfører bøde på kr. 35,-

Check ind skal altid ske minimum 10 min. før holdstart.

Husk at kigge op i kameraet når du kommer ind ad døren, så du bliver fremmødt til holdet.

Ved aflysning af hold modtager du senest 2 timer før holdstart besked herom pr. SMS.

Du kan maksimalt booke 10 holdtræninger på én gang. 
Tilmeld dig
nyhedsbrevet


MAGION Kultur- og Idrætscenter er det naturlige samlingspunkt i det midtjyske område og hele Grindstedegnens fælles mødested.

Accepter betingelser - Læs dem herEt sundt
alternativ

MAD & MØDER


Her dannes rammerne om møder og konferencer i levende omgivelser. Lokalerne og faciliteterne kan rumme både store og små arrangementer. Caféen sørger for friske forsyninger og forplejning efter ønske.

ÅBNINGSTIDER


MAGION Kultur- og Idrætscenter har generelle åbningstider samt individuelle åbningstider inden for de forskellige afdelinger og faciliteter. Her finder du åbningstider for fitness, svømmehal og café.

INFORMATION


Fra events og kulturelle tilbud til café og aktivt idræts- og forretningsliv. Her finder du generel praktisk information omkring parkering, muligheder for kørestolsbrugere samt info omkring hal- og lokalebooking.

SPONSORER


MAGION Kultur og Idræt bygger på et uundværligt samarbejde med lokale og regionale sponsorer. Vi søger hele tiden nye partnere blandt virksomheder, der vil være med til at udvikle kommunens levende idræts- og kulturliv.